Kamila Zatloukalová: Arteterapie je práce s lidmi a pro lidi

S Kamilou Zatloukalovou se známe již několik let z výtvarných kurzů pod vedením ak. malíře Petra Kožíška. Nyní Kamila úspěšně absolvovala 3. ročník Arteterapie na PF v Českých Budějovicích. Mne zajímalo, jak takové studium probíhá a proč si vybrala právě arteterapii.

Kamčo, jak se máš?
Mám se skvěle, je léto, moje nejoblíbenější roční období. Trochu mne teda zmáhá vlna veder, ale zase může člověk sedět někde v parku až do půlnoci a vyprávět a není mu zima. 🙂

Aktuálně studuješ 3. ročník Arteterapie na PF Jihočeské univerzity v ČB, co Tě ke studiu přivedlo?
Aktuálně končím studium 3. ročníku (30. 8. je konec ak. roku), potom budu mít už studium uzavřené a budu takzvanou „čekatelkou na státnice“. Ke studiu mě před třemi lety přivedla celková nespokojenost s tím, co v životě dělám, ale také i praktická záležitost, vzhledem k tomu, že pracuji jako lektorka v DDM a vedu různé výtvarné kurzy, bylo nutné se dovzdělat v nějakém oboru pedagogického směru spojeného s výtvarným uměním. Chtěla jsem zároveň studovat i pracovat, takže přicházelo v úvahu jen kombinované studium. Pročítala jsem si nabídky vysokých škol a padly mi do oka jen dvě – Pedagogika volného času na UJEP v Ústí a pak Arteterapie v Budějicích. Oboje přijímačky mi vyšly, takže rozhodování mi to neusnadnilo, a pak už jsem se rozhodovala podle toho, která škola mi přišla, že mi přinese víc zajímavého a bude víc prospěšná pro můj osobnostní rozvoj.

Jak studium arteterapie probíhá? Co vlastně ta arteterapie je?
Studium je víkendové, výuka je v pátek od 15:30 do 19:00 a v sobotu ráno od 8:30 do 16:00, probíhá jako bakalářské studium. Student se dozví spoustu vědomostí z různých oborů, například dějin umění, psychologie, speciální pedagogiky, také se školí ve výtvarném umění. Ve směru, který ateliér aplikuje, se hlavně soustředí na lepení koláží a malbu akvarelem, zpracovávají se různá témata, hlavně základní archetypální nebo mytologická, třeba Adam a Eva, pohádková témata – například Perníková chaloupka, Červená Karkulka a další. Zároveň probíhá psychoterapeutický výcvik a školení ve všech dovednostech, které arteterapeut musí mít, tedy schopnost interpretace a výkladu, schopnost myslet symbolicky, schopnost o všem komunikovat s klientem a vést samostatně celou terapii.

Měla bych být schopna v závěru studia vést pod supervizí samostatně klienty a adekvátně posoudit, jakým způsobem je dále směrovat, nabízet témata ke zpracování a podporovat druhé k uskutečnění změn a posunů, které zkvalitní jejich život.

Komu může arteterapie pomoci?
Lidem s diagnózou na hranici psychopatologie nebo lehké psychopatologie, ale zejména lidem vykazujícím znaky neuroticity, která je omezuje a neumožní plný rejstřík chování a prožívání. Lidem se závislostními tendencemi, lidem s různými druhy postižení…

Cílem je dosáhnout růstu osobnosti, celosti a integrity. Je tedy dobrým nástrojem například lidem v osobní krizi, nebo lidem, kteří chtějí osobnostně růst. Dá se využít i jako diagnostický nástroj jako doprovod jiného druhu terapie.

Kam až pomoc arteterapie může sahat?
To je dost individuální a závisí hodně na tom, jaký vztah si vybuduje terapeut a klient, vzhledem k tomu, že je arteterapie jako metoda založená na projekci, tak se pracuje hlavně s tímto hodně osobním přínosem, pak s přenosem a protipřenosem (co v druhém vidím, co si do něj projektuji).

Má smysl arteterapii uplatňovat na jednotlivci, nebo má větší efekt v uzavřené skupině?
Smysl má obojí, vzhledem k tomu, že jsou lidé, kteří se některá svá témata „ostýchají“ otevírat ve skupině, nebo prostě navážou vztah lépe, když jsou jeden na jednoho, vyplatí se i individuální terapie. Samozřejmě ve skupině pracuje jiná dynamika, skupina přináší takový fenomén „kolektivního korektivu“, který osobně shledávám jako hodně cenný, a českobudějovická arte si zakládá na práci se skupinou a na tu nás také hlavně v rámci studia připravuje.

Můžou se členové skupiny hodnotit i navzájem?
Záleží na tom, jaká se v rámci skupiny nastaví pravidla. Jako cenné vnímám takové hodnocení ostatních, které obvykle neprobíhá na škále pozitivní-negativní, ale spíše tak, jaké to vzbuzuje pocity, co je ten daný artefakt pro mě, tedy opět se vytěží projektivní potenciál díla.

Existují i v arteterapii různé směry?
Ano, a je jich mnoho. Jako základní dělení bych uvedla dělení na primární a sekundární, kdy v primární jde o terapii přímou tvorbou umění, a v sekundární se tvoří a pak přistupuje k interpretacím a výkladům. Dále arteterapie skupinová, párová nebo individuální, rozdílná podle věku nebo zaměření klientů.
Dále existují různé směry výkladu, směr českobudějovické „Rožnovské“ arteterapie staví na psychoanalytických základech.

Existují lidé, pro které je pomoc arteterapeuta nevhodná?
Sama jsem to zatím neměla šanci zjistit, ale obvykle se doporučuje opatrnost u psychotiků a jiných lidí s těžší psychiatrickou diagnózou. Určitě je to také o tom, na co se terapeut cítí, že ještě zvládne.

Jaké má arteterapeut pracovní uplatnění?
Pracovat se dá pod nějakou zavedenou instituci (léčebna v Červeném Dvoře, Bohnice, chráněné dílny atd., nebo např. v pedagogicko-psychologické poradně, ale člověk si samozřejmě může otevřít i samostatnou poradenskou činnost nebo spolupracovat s nějakou další odbornicí nebo odborníkem v oboru.

V čem Tě Tvoje studium/práce nejvíc baví?
V tom, že je to práce s lidmi a pro lidi a že si člověk projde svými tématy a zbaví se hodně přežitých schémat.

Jaké máš plány na konec léta?
Léto už je skoro u konce – plán mám teď psát bakalářku, zrealizovat jeden výtvarný tábor v DDM, a pak mi začne dovolená, s manželem jedeme na 3 týdny do Jižní Indie.

Jaké máš plány do budoucna?
Určitě pokračovat v práci, kterou dělám a která mě momentálně hodně baví, a pak už se těším na to, až budeme s manželem mít děti. 🙂

Autor: Jarmila Kacerlová
LinkedIn

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *