Věrka Vybíralová: Baví mě odkrývat lidské nitro a dostat ho na povrch v obrazech

Věrka je mladá umělkyně, která získala pozornost veřejnosti především svou kreslicí performancí v soutěži Česko Slovensko má talent. Díky své vlastní technice zvané dynamická rychlokresba dokáže během velmi krátkého času (zhruba tří minut) namalovat jakoukoli figuru či objekt. Techniku si vypracovala díky své píli, sebekázni, cílevědomosti a vnímavosti. Nyní vystupuje s touto dechberoucí technikou především v Čechách, přáním Věrky je však věnovat se umělecké performanci i v zahraničí, nejlépe ve spojení s kvalitními DJ a jejich hudbou.


Zdroj obrázku: archiv Věrky Vybíralové

Kdy jste začala kreslit? Jaké byly vaše umělecké začátky?
Tahle otázka mě těší, protože je zásadní. Začala jsem kreslit a tvořit mnohem dříve, než jsem vůbec měla rozum. Pamatuji si, že mi mohly být tak dva tři roky a pořád jsem něco kreslila, tužkou, voskovkami, trávila jsem tím celé hodiny. Moje první vzpomínky sahají ke kresbám postaviček, kterým jsem všem (ani nevím proč) kreslila strašně velké hlavy a malinká tělíčka – asi pro mě byl vždy intelekt a hlava přednější. Takto jsem se i dostala ke kresbě, samovolně, svobodně. Od té doby mě neopustila.

Máte formální umělecké vzdělání, nebo jste samouk?
Dlouho jsem kreslila sama doma, celé dětství, jen tak, protože mě to bavilo a naplňovalo. Na střední jsem hodně kreslila a pracovala na tom, aby se mi splnil sen studovat vysokou uměleckou školu.

Spolu s dalšími deseti studenty jsem se dostala na studium restaurování, nejprve nábytku a dřevořezeb, posléze restaurování maleb a fresek, souběžně pak na tvůrčí školu, Univerzitu Tomáše Bati, obor Výtvarná umění. Oba obory mě hodně ovlivnily, restaurování je nádherným pojítkem k dokonalé znalosti starých technik a materiálů a lze to využít ve volné tvorbě. Miluji historii, staré mistry, jejich genialitu, píli a dokonalost. Ale je to také o naprostém sebezapření sebe sama, silné pokoře a ctění starých mistrů; nemůžete projevit svůj styl. Protože jsem stále cítila, že mám potřebu dělat své věci, přihlásila jsem se na obor Výtvarná umění na tvůrčí škole ve Zlíně a začala studovat souběžně s restaurováním.

Jak byste ohodnotila svůj styl?
V každé technice mám jiný styl. Jsem schopná udělat kopii barokního obrazu, reálnou malbu, portréty k nepoznání od reality, ale taky kresbu linkou, v náznacích, rychlou a pružnou. Avšak co se týče rychlokresby, je to lineární, dynamická linka, která sice možná může vyvolávat pocit jednoduchosti, ale vyvíjela se léta a rostla spolu se mnou. Aby vypadala tak, jak vypadá dnes, musela projít dlouhým vývojem. Nejvíce se to ukázalo na VŠ, kde mě na její sílu a výjimečnost upozornili profesoři, na obou školách nezávisle na sobě a zároveň. A tehdy se rozhodlo, že to je moje cesta.

V čem spočívá vaše technika dynamické rychlokresby?
Je to moje know-how. Je v tom mnohem víc než jen technika, je v tom umění vidět, analyzovat, být bystrý, extrémně vnímavý a taky stále nespokojený, aby vás to táhlo k lepším výsledkům i rychlosti.

Linka je dlouhodobým procesem, je to dar zachytit objekt téměř jedinou linkou, a když k tomu přidáte svoji zdatnost vidět a rychle přenést na papír pokud možno na první dobrou, tak jste už blízko tomu, aby se to dalo označit jako dynamická rychlokresba.

Já sama jsem si tuhle techniku vyvinula a je to spojení více faktorů, jak umění, tak performance.


Zdroj obrázku: archiv Věrky Vybíralové

Kolik času vám zabralo naučit se kreslit do vaší současné úrovně?
Celý život. Kreslila jsem pilně, s velkou dávkou sebereflexe. Kreslila jsme pořád. Dokud to nebylo dokonalé, neskončila jsem. Byla jsem na sebe přísná a vedla mě k tomu i moje životní situace. Zakázala jsem si gumu. Řekla jsem si: „Tohle musíš zvládnout hned a dobře.“ Bez oprav. A dokud to nebylo ono, neodpustila jsem si odejít od věci. Tahle sebekázeň mě naučila asi nejvíc.

Co vás v umění baví?
Baví mě toho hodně. Snažím se dívat mnohem hlouběji než jen napovrch. Nebaví mě obecně povrchnost a myslím, že je zcela prázdné takhle smýšlet. Vše má mít ale svou zdravou míru, já zase až moc přemýšlím a pohlcuje mě hodně impulzů. Často v jedné vteřině vnímám mnohem víc, než je zdrávo a než je snesitelné. Baví mě odkrývat lidské nitro. A dostat ho napovrch ve svých obrazech. Baví mě skutečná realita, obdivuju staré mistry, jejich schopnost kladení barev. Obdivuji dřívější umělce za to, s jakými prostředky dokázali tvořit.

Mám ráda všechny podněty, ze kterých cítím pravé řemeslo a srdce. V dnešní době se hodně řemeslo zapuzuje a odsuzuje. Já si ale stojím za tím, že i za abstraktně smýšlejícím umělcem by mělo stát nejprve řemeslo. Potom ať se klidně překlene ve zcela svobodný projev jakéhokoliv rázu. Ať jde o pouhý puntík uprostřed plátna nebo stříkance barev zleva doprava. I za takovým svobodným projevem lze cítit právě tu znalost řemesla, která rozhodně dílu neubere na kvalitě, právě naopak. Já sama poznám a vycítím, když si řemeslem umělec prošel a je to v tom cítit, anebo jestli se jedná jen o pózu. Póza, to je konec, to nemá s uměním, srdcem a skutečným citem či talentem nic společného.

Co vás inspiruje?
Baví mě nápadití lidé s vtipem a humorem. Baví mě hyperrealisti. Baví mě i naivní umění ilustrativního charakteru. Baví mě kvalitní kreslířská práce, mám ráda Oldřicha Kulhánka, líbí se mi a jsou mi osobně i tvorbou blízcí malíři, kteří mají expresivní projev, v němž je cítit švih, cit a emoce. K nim patří například můj drahý pan profesor ak. soch. Petr Jedlička. Oceňuji ale i malíře, kteří mají čistě neformální i dost proměnlivý styl, je na nich vidět jejich vnitřní vývoj a mnohdy jejich intuitivní práce.

Miluji staré tradice a řemesla, sama mnoho z nich dělám. Líbí se mi hodně barevné obrazy, ale nejvíce oceňuji temné baroko. Jeho temnosvit a šerosvit, kde mistři dosahovali nejvyšší kvality zpracování maleb vůbec. Figury vystupující z temna zapojené se světlem v dokonalém spojení s emocemi a ve složitých kompozicích. Vzorem mi vždy byl Leonardo Da Vinci, nejen jako umělec, ale i jako člověk, jeho hluboké zapálení pro věc, píle dřina a objem práce jsou dokladem jeho geniality. Nebo tolik talentovaný Michelangelo, také mistr světla Vermeer Van Delft, bodrý Tizian, Pieter Brueghel a jeho žánrové pitky a výjevy vesnického života, bez přetvářky a přímočaře přiznané. Barokní freskaři, kteří dokázali počítat s odstupem diváka, jenž stojí dvacet metrů pod klenbou, a dokázali zpracovat výjevy v neskutečných perspektivních zkratkách. Tito mistři a mnozí další jsou mi blízcí i jako lidé s jejich trápeními a excesy, to dost souvisí s tím, co mě inspiruje.

Inspiruje mě okolí, jak to krásné, tak to smutné. Nejsem chladná vůči starostem druhých, prožívám je stejně jako oni, to mě vnáší do reality. Ovlivňují mě různé denní situace. Stačí mi pohled do očí někoho smutného a hned mi běží hlavou sto scénářů, co asi ten dotyčný prožil. Proč se trápí, co ho bolí? Naopak když vidím šťastné dítko, raduji se s ním, když vidím jeho neposkvrněnou čistou dušičku, která je spontánně šťastná. Inspirují mě tedy lidé okolo, jejich příběhy. Inspirují mě momenty, které postřehnu, inspiruje mě historie, staří mistři, inspirují mě lidé vtipní a nápadití. Velkým zdrojem inspirace je mi příroda, silná a zázračná. Inspiruje mě i chaos velkoměsta. Inspiruje mě různorodost života a třeba i malé detaily na ulici, kterých si málokdo všimne.

Co nejraději malujete a kreslíte?
Jednoznačně figury! Jsem silně zamřená figuralistka. Milovala jsme taky architekturu. Různé uličky, zákoutí, líbezná i méně líbivá místa. Na školách jsem prošla vším, nejvíce mě však od malička bavily figury, lidé, jejich tváře, oči… Zkrátka jejich bytost jako celek.


Zdroj obrázku: archiv Věrky Vybíralové

Přemýšlela jste o spolupráci s jinými umělci nebo s jinými obory?
Napadá mě kombinace pískomalby s jinými audiovizuálními projekty. Co se rychlokresby týče, tak o spolupráci neuvažuji, pokud se jedná o výtvarno. Ale uvažuji o živém spojení s DJ a jejich hudbou, na kterou bych tvořila.

Jak samu sebe vidíte jako člověka?
To je dost niterná otázka, nerada hodnotím samu sebe, to by asi měli druzí. Myslím, že jsem možná až přehnaně vnímavá, empatická a s tím je spojeno to, že jsem lidem ráda nápomocná. Hodně přemýšlivá, v profesi pilná, snaživá, s velkou dávkou sebereflexe a sebekritiky. Díky mému dosavadnímu životu, co mě nešetřil, dokážu hodně věcí ocenit a tudíž i chápat. Ale asi nejvíc se vidím jako velice čestná, přímočará a upřímná.


Zdroj obrázku: archiv Věrky Vybíralové

Na čem nyní pracujete?
V současné době jsem upustila od práce restaurátorky. A ráda bych šla cestou svobody a umění v té nejčistší formě. S tím souvisí zatím nesourodá představa projektů, které nosím v hlavě a které na papíře ještě nejsou. Určitě se to ale bude týkat převážně velkoformátových kreseb.

Co plánujete do budoucna?
Primárně vystupování s dynamickou rychlokresbou. Pak bych ráda pokračovala i v pískomalbě na různých akcích, plesech a galavečerech a podobně. Pískomalbu bych velice ráda vyvíjela do mnohem propracovanějších celků. Ráda bych dále předávala to, co nejlépe umím – ráda bych nadále učila kresbu ve svých individuálních lekcích. To mě také velmi baví a naplňuje. Až ucítím, že je ten pravý čas, ráda bych se vrátila opět na čas k plátnům. Hlavní ale vždy bude kresba, ráda bych vytvořila velkoformátové kresby ve spojení se starobylými technikami z oblasti restaurování.

Co vás nabíjí energií?
Jednoznačně láska! Ta opětovaná, ta pravá… Ta, co nebolí. Dobrý spánek. Hezké barvy, kvalitní kultura se srdcem a podněty okolo, drobnosti, které postřehnu, situace mezi lidmi, interakce, naplňuje mě komunikace, cestování. Nejvíce mě však naplňuje a nabíjí zároveň lidské vřelé dobro, které je dnes tak vzácné. Sluníčko, teplo, dobří lidé – ti skutečně dobří. Obyčejní, skromní lidé, žijící někde na vesnicích, skromně, pokorně se svými zvyky a tradicemi, ti, kteří ví, co je pravý život. Žádná přetvářka, povrchnost, pokrytectví. Prostě upřímní lidé s velkým srdcem!

Autor: Jarmila Kacerlová
LinkedIn

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *