Štítek: Luboš Vetengl

Luboš Vetengl: Patřím do salonu odvržených

Luboš Vetengl je představitel stylu zvaného makabrismus, který sám roku 2014 založil. Jedná se o umělecký směr s funerální tematikou. Jeho náplní je malba motivů jako život, smrt, krajina, architektura, současnost a mytologie. Důraz je kladen na nevyhnutelnost smrti, která je součástí života. Vychází z realismu a dekadence, s nimiž má mnoho společných znaků. Pojítkem s realismem je...